КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

КДЛ

Завідуюча КДЛ – Дубиневич Людмила Геннадіївна

Завідуюча КДЛ – Дубиневич Людмила Геннадіївна

Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського».

Клініко-діагностична лабораторія є найпотужнішою в Полтавській області, де проводиться широкий спектр лабораторних досліджень за передовими технологіями на сучасному обладнанні висококваліфікованим персоналом.

За зміну виконується близько 6000 лабораторних досліджень з дотриманням технологічних процесів. Лабораторія регулярно приймає участь в Програмах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень.

КДЛ забезпечує лабораторний супровід 23 пакетів НСЗУ по Програмі медичних гарантій 2022 р.

Колектив лабораторії очолює завідувач, лікар вищої кваліфікаційної категорії з клінічної лабораторної діагностики Дубиневич Людмила Геннадіївна, стаж роботи за фахом 33 роки.

Кадровий потенціал лабораторії налічує 20 фахівців з вищою освітою та 39 лаборантів.

Клініко-діагностична лабораторія працює з понеділка по пʼятницю  з 8:00 до 17:00.

З 8:00 до 10:00 проводиться прийом та забір біоматеріалу.

До 15:00 – виконання досліджень.

З 15:00 до 17:00 – видача результатів досліджень.

Лабораторні дослідження для амбулаторних пацієнтів проводяться по електронним направленням сімейних лікарів та лікарів консультативної поліклініки за попереднім записом (0532 56 14 93) . Обслуговується доросле та дитяче населення.

kdl2

В клініко-діагностичній лабораторії проводяться такі види досліджень:

-          гематологічні (загальний аналіз крові з автоматичним підрахунком клітин крові та обовʼязковим морфологічним дослідженням,мієлограма (дослідження кісткового мозку));

-          імуногематологічні (група крові та резус-фактор, резус-антитіла, пряма проба Кумбса);

-          загальноклінічні (загальний аналіз сечі,аналіз сечі за методом Нечипоренка, аналіз сечі за Зимницьким, діастаза сечі (альфа-амілаза сечі), загальний аналіз мокроти, копрограма, дуоденальне дослідження, дослідження пунктатів серозних порожнин, дослідження спинно-мозкової рідини, аналіз виділень з сечостатевих органів, простатичного соку);

-          паразитологічні дослідження (аналіз калу на яйця та личинки гельмінтів, найпростіші);

-          дослідження системи гемостазу на автоматичному гемокоагулометрі (фібриноген,протромбіновий час, % активності за Квіком, тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), ортофенантроліновий тест (РФМК), активність антитромбіну 3, концентрація плазміногену, Д-димер)

-          дослідження агрегаційних властивостей тромбоцитів (ступінь та швидкість агрегації) з індукторами агрегації адреналіном та АДФ;

-          біохімічні дослідження (аланінамінотранфераза (АлАТ), аспартатамінотрансфераза  (АсАТ), альфа-амілаза (α-амілаза), лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа (ЛДГ), гама-глутаматтранфераза (ГГТ),креатинфосфокіназа (КФК), креатинфосфокіназа- МВ (КФК-МВ),  альбумін, загальний білок, білірубін (загальний,прямий, непрямий),креатинін, сечовина, сечова кислота, глюкоза, глікований гемоглобін (HbA1c),  холестерин загальний, тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), кальцій загальний, кальцій іонізований, хлориди, фосфор, магній, залізо, хлор калій, натрій, ревмопроби (С-реактивний білок, , антистрептолізин-О (АСЛ-О), ревматоїдний фактор);

-          серцеві маркери (натрійуретичний пептид (NT-proBNP), тропонін -Т, Д-димер);

-          маркери кісткової тканини (паратгормон);

-          маркери вірусних гепатитів (гепатит В, гепатит С);

-          антитіла до збудника сифілісу Treponema pallidum (реакція мікропреципітації РМП, ІФА)

-          гормони щитоподібної залози (трийотиронін Т3  загальний  і вільний, тироксин Т4 загальний і вільний, тиретропний гормон ТТГ,

антитіла до тиреоглобуліну а/т ТГ, антитіла до тиреопероксидази а/т ТПО);

-          маркери анемії  (залізо, феритин, трансферин, насичення трансферину залізом)

-          маркери паразитарних інфекцій (антитіла Ig A,M,G до лямблій, Ig  G  до антигенів  аскарид, Ig  G  до антигенів токсокар, Ig  G  до антигенів опісторхісів, антитіла до хелікобактерної інфекції (Helicobacter pylori);

-          антитіла до двох ланцюгової ДНК (Anti-ds DNA Ig G);

-          прокальцитонін;

-          дослідження імунного статусу (імунограма);

-          TORCH-інфекції : антитіла IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii), антитіла IgM до токсоплазми (Toxoplasma gondii), антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgG, антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgM, антитіла Ig M до цитомегаловірусу (CMV Ig M), антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV Ig G), антитіла IgM, IgG до раннього антигену вірусу Епштейн-Барра (EBV EA Ig M, G),  антитіла IgM, G до токсоплазми (Toxoplasma gondii), ),  антитіла IgM, G до мікоплазми  (Mycoplasma SPP ),  антитіла IgM, G до уреаплазми (Ureaplasma SPP ),  антитіла IgM, G до хламідій (Clamidia trachomatis).

Запрошуємо на якісну та сучасну лабораторну діагностику у нашому закладі!

Телефони: клініко-діагностична лабораторія  – 56-14-93;

зав. клініко-діагностичною лабораторією  – 60-84-95.