КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Інтервенційної радіології

Завідувач відділення - Сакевич Руслан Петрович

Завідувач відділення – Сакевич Руслан Петрович

Відділення інтервенційної радіології ПОКЛ функціонує з кінця 2015 року. В складі підрозділу є власний рентгенхірургічний блок та блок інтенсивної терапії. У відділенні працюють 5 лікарів-хірургів серця та магістральних судин, 3 лікаря-кардіолога, 9 лікарів-анестезіологів. Основним напрямком роботи нашого підрозділу є лікування ішемічної хвороби серця, в тому числі ургентна допомога хворим на інфаркт міокарда, проте відділення інтервенційної радіології ПОКЛ є багатопрофільним. На базі підрозділу проводяться оперативні втручання при лікуванні порушень ритму та серцевої недостатності, захворювань периферичних судин, доброякісних та злоякісних пухлин.

Перелік  захворювань, з якими хворі лікуються в відділенні інтервенційної радіології:

Ішемічна хвороба серця:
- стабільна стенокардія напруження І-ІV ФК
- нестабільна стенокардія:
а) стенокардія, що вперше виявлена
б) прогресуюча стенокардія
в) рання постінфарктна стенокардія (від 72 год. до 28 діб)
- гострий інфаркт міокарда а його ускладнення:
а) гострий інфаркт міокарда з наявністю патологічного зубця Q
б) гострий інфаркт міокарда без наявності патологічного зубця Q
в) гострий інфаркт міокарда (не визначений)
г) рецидивуючий інфаркт міокарда (до 28 діб)
д) повторний гострий інфаркт міокарда (після 28 діб)
е) гострий коронарний синдром
Кардіоміопатії:
- дилятаційна
- аритмічна
Порушення серцевого ритму:
- викликані порушенням утворення імпульсу:
синусова брадикардія;
- викликані порушенням проведення імпульсу:
а) AV-блокада І-ІІІ ст.;
б) одно-, два- трипучкові блокади
Хронічна серцева недостатність І, ІІ А, ІІ Б, ІІІ.

Облітеруючий атеросклероз кінцівок;
Захворювання судин, обумовлені цукровим діабетом; 

Перелік  оперативних втручань, що проводяться на базі відділення:

-         Коронарографія

-         Стентування коронарних артерій

-         Імплантація штучних водіїв ритму

-         Імплантація кардіовертерів-дефібриляторів

-         Імплантація CRT-P, CRT-D

-         Артеріографії

-         Балонна ангіопластика периферичних артерій

-         Стентування периферичних артерій

-         Емболізація доброякісних пухлин

-         Імплантація порт-систем для проведення хіміотерапії

Порядок госпіталізації:

Планові хворі за направленням сімейного лікаря або кардіолога поступають у відділення з 8:00 до 16:00 кожного дня, крім вихідних та святкових днів.
Ургентні хворі поступають у відділення цілодобово за направленням лікаря швидкої і невідкладної допомоги або ДДЦ.

Перелік догоспітальних обстежень при плановій госпіталізації:

1. тест на Covid-19
2. Загальний аналіз крові
3. Загальний аналіз сечі
4. Коагулограма
5. Глюкоза крові
6. Кров на РВ
7. ЕКГ
8. УЗД серця
9. Рентгенографія легень

Ургентні хворі госпіталізуються цілодобово незалежно від наявності та кількості догоспітальних обстежень.

vir2

Телефон відділення: 56-09-78