КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Звіт КП “ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР” за 2018

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КП « ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ім. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» за  2016 – 2018 рр.

 

РОБОТА З КАДРАМИ

          Станом на  01.01.2019р. згідно штатного розпису ПОКЛ:  штатних одиниць – 1838,75,  фізичних осіб   – 1657. Із загальної чисельності працівників: лікарів -   322   (в т.ч. лікарів-інтернів – 28), середній медперсонал – 666, молодший медперсонал – 422, інші    -  247.  Атестовано на категорію  236 (74 % від загальної кількості лікарів), вища категорія – 157 (67 %), перша категорія – 48 (20 %), друга категорія -  31  (13%).

Пройшли курси удосконалення  93 лікарів, тематичне удосконалення – 39, передатестаційні цикли – 42, спеціалізація  – 9, інформація та стажування – 3.

Взяли участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, нарадах, симпозіумах, семінарах-тренінгах, конгресах –161 лікар.

Атестовано на категорію   середніх медпрацівників 407 (61 % від загальної кількості), вища категорія – 303 (74 %), перша  – 43 (11 %),  друга  – 61  (15 %). Не підлягають атестації за відсутності стажу роботи  та за рахунок працюючих студентів – 259 (39 %).

Пройшли курси удосконалення на 31.12.2018р. – 105 чол. середнього медичного персоналу.

 

За 2018рік фахівцями обласної поліклініки прийнято – 117512  хворих (в 2016р. –   124196 хв.; 2017р. – 121759хв.).     План по кількості прийнятих хворих виконаний на 94,0% (в 2016р. –   99,4%, 2017р. – 97,4%).

Кількість поліклінічних консультацій  жителям сільської місцевості Полтавської області складає 59,2%  (2016р. – 60,5%;  2017р.  – 60,9% ).

Із загальної кількості відвідувань відвідування з приводу захворювань становила 2018р.  – 88,9 % (2016р. – 98,2% ; 2017р.–91,3% Україна 90,9%), з профілактичної метою –  11,1% ( 2017р.–1,9%, 2016р. –   1,75%;  Україна  1,1 %).

Абсолютне число проконсультованих хворих  фахівцями УМСА  в порівнянні з минулими  роками  зросла  з9247 до 10081  , питома вага  їх збільшилась  з   63,2% до   65,0%.

При середньому по поліклініці рівню консультацій 841,7на 10 тис. населення (2017р. – 872,6;  2016 р. – 894) найбільше відвідувань до фахівців поліклініки жителів  Машівського р-ну  (1984,0  на 10 тис. нас); Полтавського р-ну (1738,4  на 10 тис. нас.); Решетилівського р-ну ( 1660,2 на 10 тис. нас); Диканського р-ну (1577,0 на 10 тис. нас) м. Полтави (1562,1 на 10 тис. нас.).Найменше відвідували жителі м. Кременчук (99,4 на 10 тис. нас), Кременчуцького р-ну (104,3 на 10 тис. нас); м. Горішні Плавні (259,0 на 10 тис. нас); Лубенського р-ну (327,3 на 10 тис. нас), Гребінківського р-ну (372,4 на 10 тис. нас.).

В стаціонарних відділеннях ПОКЛ за  2018 рік  проліковано 28104 хворих при плані 25620 хв. План по кількостіпролікованих хворих виконаний на  110,0% .

В порівнянні з минулим роком  проліковано хворих на 3,8% більше ( 2016р. – 26584 хв.; 2017р. – 27592 хв.).

Фахівцями УМСА  у відділеннях лікарні за  2018р.  проліковано 4154  хворих, що складає 13,5% ( 2017р. – 4093хв. (14,4%); 2016р. – 3964 хв. (13,9%).

Серед госпіталізованих до обласної лікарні питома вага сільських жителів 62,9%

Збільшився рівень госпіталізації  з  21,1на 1 тис. нас.  у 2018 році до 23,6  (2015р. –  20,0;  2016р. –  20,5; 2017 – 21,1). По рівню госпіталізації до ОКЛ  найбільше хворих проліковано з Полтавського району – 43,3 на 1 тис. населення;  Решетилівського  – 40,6; Машівського – 40,1.Найменше проліковано з м. Кременчука – 4,3 на 1 тис. нас., Кременчуцького району – 5,2;м. Гребінківського району – 10,1; Горішні Плавні – 11,4.

Середня тривалість перебування  хворого на ліжку складає  7,5дн. При плані 10,5 дн. (2017р. – 8,2 дн., 2016 р.–  10,0 дн.). (Україна  9,84дн.).   Середні строки лікування  перевищені у відділенні  торакальної хірургії – 15,7 дн. ( 2017р. – 14,1 при плані 15,0),     По хірургічній службі середній термін лікування складає  6,7дн. при плані 9,4 дн., по терапевтичній службі 10,6дн. при плані 12,9дн.

В структурі госпіталізованих хворих:

на І місці – хвороби системи  кровообігу  – 14,4% (2016 р. – 13,3% ; 2017р. – 14,0%    (Україна – 14,98%),

на ІІ місці   –  хвороби системи органів травлення  – 11,8 % (2016 р. –  12,6%; 2017р.– 12,5%;   (Україна – 9,26%),

на ІІІ місці  –  хвороби органів дихання – 11,7% (2016р. – 12,3% ; 2017р.             – 12,2%  (Україна – 9,26%).

на ІV місці –  хвороби ока та придаткового  апарата –11,7% ( 2017р.             – 11,4%) (Україна – 6,97%).

на V місці  – вагітність, пологи та післяпологовий період  –  9,6% ( 2016р. – 10,2%;2017р.   – 9,9% (Україна – 5,96%).

на VІ місці  – хвороби сечостатевої системи –  9,3% ( 2016р. – 10,2%;  2017р.   – 9,9% (Україна – 9,4%).

За  12 місяців 2018 року померло 280  хворих. (  2016р. –  247хв., 2017р. – 242 хв.). Загальна летальність по  лікарні  склала 1,0% (Середній показник по обласних лікарнях  України 1,07%). Найбільша летальність в   нейрохірургічному відділенні – 6,8 %,    відділенні анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих – 6,98% та відділенні реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених – 6,85%, відділенні інтервенційної радіології – 3,3%.

За 2018р. проведено 18488 оперативних втручань  (2017р. – 17 491, 2016р. –   16343). Показник хірургічної активності за 2018р.по лікарі  склав 89,0% при плані 72,0% (2017 – 77,3%, 2016р. –  82,9%). По хірургічній службі  хірургічна активність  складає  81,5% при плані – 73,0%, по перинатальному центру – 48,1%.

У структурі оперативних втручань:

І місце займають операції на органах зору   –  17,7% (   2017р.  –  16,1% ; 2016р. – 16,1%  (Україна  – 12,3%).

ІІ місце –  операції на органах вуха, горла, носа – 13,1% ( 2017р. – 14,7% , 2016 р. –  14,3%  (Україна – 10,2%).

ІІІ місце  – операції на серці 10,8 % (2017р. –  8,5% , 2016 р. –  8,3%( Україна – 3,2%).

ІV місце –  операції на судинах – 8,2% (  2017р.  –  8,5%, 2016 р. – 7,9 %  (Україна  – 7,3 %).

V місце –операції на кістково – м’язовій системі – 7,7% (2017р. –  9,0% , 2016 р. –  9,3%( Україна – 12,1%).

В  структурі операцій  операції на серці  входять в першу трійку по кількості оперативних втручань   увійшли операції на серці– 10,8%( Україна – 3,2%).

За звітний період   кількість  оперативних  втручань виконаних співробітниками  академії складає 3633 це  21,6 % від операцій проведених у відділеннях хірургічного профілю ( 2017р. –   3293  опер.( 20,9%); 2016 р. – 3291опер.(22,5 % ).

Показник післяопераційної летальності  по лікарні   склав 0,9% (в 2016 р. – 0,95%,  в 2017р. – 1,02%)  (Україна 0,74%).

Показник післяопераційної летальності від гострої хірургічної   патології:  зріс  з  4,0 % за 2017 р. до  5,7% у 2017 р. (Україна – 2,3%)

Причини смерті від гострої хірургічної патології:

гостра непрохідн. кишок – 44,4% (2016р. – 16,7%, 2017р. –10,5%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 4,74%).;

гострий апендицит –3,7% (2016р. – 0%, 2017р. –0) Середній показник по обласних лікарнях  України – 0,13%).;

гострий панкреатит –12,2% (2016р. – 18,75%, 2017р. – 15,6 %) Середній показник по обласних лікарнях  України – 17,55%).;

ШКК – 4,0% (2016р. – 8,3%, 2017р. – 3,2%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 6,33%);

гострий холецистит – 0,98% (2016р. – 1,1% ,2017р.–1,1%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 0,37%).;

травми внутрішній органів  – 8,0% (2016р. – 0% ,2017р.–3,3%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 3,6%).;

Загальний відсоток розтинів померли складає  -  95,4 %  (2016р. –  93,1 %, за 2017р. – 94,6%).

Без розтину 13 померлих, в т.ч.: по нейрохірургії – 1,інтервенційній радіології – 1,  урології – 2, нефроцентрі – 1, кардіології – 1,гематології – 2,реанімаційному- 5 ).

ЛКК проведено – 44 (терапевтичних – 12, хірургічних – 12, ПЦ – 20), розібрановипадків  – 307. За результатами розтинів: Р-1– 0, Р-2 – 3, Р-3 – 3. Влікарні проведено 12 патологоанатомічнихконференцій.

Результати лікування у відділеннях ПОКЛ наступні: 32,3% –  виписані з одужанням, 44,9%  – з покращенням, без змін – 1,1%.

З 15791 хворих, які виписані з покращенням,  1,8% хворих  продовжили лікування у стаціонарних відділеннях ІІ рівня надання меддопомоги, а 31,6%  амбулаторно.

         

РОБОТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  ПОКЛ

За 2018р. у консультативно-діагностичному відділенні надано консультативну допомогу  7491 вагітній (2017р.- 7849, 2016р.- 7452).

За звітній періоду відділенні  патології вагітності  та екстрагенітальної патології вагітних проліковано 1962 вагітні (2017р.- 1619, 2016р.-1584), з них сільських жительок – 70,8%(2017р.- 74,6%, 2016р.-71,3%). За структурою захворюваності серед пролікованих вагітних акушерська патологія становить 73,3%, екстрагенітальна  патологія – 26,7%.

Було проведено1962 пологів (2017р.-1809, 2016р.-1931), з них із багатоплідною вагітністю: 74 двійні, 2 трійні (2017р.- 74,з них: 73 двійні та 1 трійня, 2016р. – 92, з них: 91 двійня та 1 трійня).

Відсоток розроджень шляхом операції  кесаревого розтину складає 37,2% (2017р. – 38,4 %, 2016р. – 35,6%).

Народилось всього 2040 дітей (2017р.– 1884, 2016р. – 2024), з них передчасно народжених – 480 – 23,5% (2017р. – 455 – 24,2%, 2016р. – 501 – 24,8%).

У неонатальному стаціонарі проліковано 698 дітей (за 2017р. – 709, за 2016р. – 743).

Показники смертності за 2016-2018 роки по ПЦ

Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1.

Малюкова смертність

7,33 ‰

7,33 ‰

8,67‰

2.

Перинатальна смертність:

16,30 ‰

 16,45 ‰

22,06‰

а)

 Мертвонароджуваність:

11,86 ‰

11,15 ‰

15,69‰

-          антенатальна загибельплодів

11,86 ‰

11,15 ‰

15,69‰

-          інтранатальна загибель

-

-

-

б)

 Раннянеонатальна смертність

4,50 ‰

5,37 ‰

6,93‰

3.

 Пізня неонатальна смертність

3,00 ‰

1,61 ‰

1,49‰

4.

Неонатальна смертність

7,50 ‰

6,98 ‰

7,97‰

5.

Постнеонатальна смертність

-

0,54 ‰

0,49‰

 

За звітній період у відділенні анестезіології  та  інтенсивної   терапії з еферентними методами   проліковано 841жінку (2017р. – 803, 2016р. – 790). Проведено оперативних втручань (2018р. – 750,2017р. – 711, 2016р. – 691). Регіонарних анестезій при кесаревому розтині  82% (2017р. – 74%, 2016р. – 70%). Загальних анестезій 18% (2017р. – 26%, 2016р. – 30%). Знеболення пологів 18% (2017р. – 17%, 2016р. – 20%).

 

За 2018 планові показники діагностичними службами лікарні перевиконані :

   

2016р.

2017р.

2018р.

Відділення  функціональної діагностики

141,6%

142,5%

139,8%

Всього досліджень – 50335 (в 2017р. –  42777).

Кількість досліджень, проведених амбулаторним хворим – 19,3%,  стаціонарним хворим  – 80,7%. Навантаження на 1 лікарську посаду складає  202,7%.

 

   

2016р.

2017р.

2018р.

2. Рентгенологічне відділення

124%

146,2%

129,4

Всьогодосліджень –  29564 (в 2017р. –  33402).

- КТ -  6779,  ЕРХПГ – 70, ірігоскопій по методиціодночасногоподвійногоконтрастування– 518, екскреторнихурографій– 22, холангіографійчерездренажних – 9иконано . Виконано знімків пересувними апаратами – 2331.

Кількість досліджень, проведених амбулаторним хворим  – 23,04% від загальної кількості досліджень, стаціонарним хворим  – 76,96%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає 3505 досліджень  (норма – 2100), що складає 166,9%.

 

   

2016р.

2017р.

2018р.

3. УЗД

143,4%

142,7%

134,9%

Всього досліджень – 81034 (в 2017р. -   85678)

Амбулаторних – 58,8%, стаціонарних – 41,2%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає  10292 досліджень  (норма – 7686), що складає 134%; на 1 апарат 9004  (норма – 5780), що складає 155%.

 

 

2016р.

2017р.

2018р.

4. КДЛ

154,3%

160,6%

169,2%

Всього досліджень –  1354619  (в 2017 -  1285716).

В структурі лабораторних досліджень: загальноклінічні дослідження – 20,6%, гематологічні дослідження – 34,9%, біохімічні дослідження – 39,9%, імунологічні дослідження – 4,6%.

Кількість досліджень стаціонарним хворим – 91,9%, амбулаторним хворим – 8,1% (амбулаторно Україна – 15,2%).

Середнє навантаження на 1 лікаря-лаборанта склало 216,1%, навантаження на лаборанта -  176%.

 

Бактеріологічною лабораторією в 2018р. всього виконано досліджень 53007 (в 2017 – 49439),  з них клінічних мікробіологічних досліджень – 44530, санітарно-мікробіологічних – 8477.

 

 

2016р.

2017р.

2018р.

5. Ендоскопічне відділення

237%

236%

252%

Всього досліджень – 21147 (в 2017 –  19809)

Фактичне навантаження на один з 5 діючих гастроскопів складає 2217 досліджень (при нормі 500), що складає 443%, на один з 2 діючих колоноскопів – 458 досліджень (при нормі 120 досліджень), тобто  382%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає 4229 досліджень  (норма – 1680), що складає 252%.

 

 

2016р.

2017р.

2018р.

6.  Фізіотерапевтичне відділення

102%

108%

102,4

Процедурних одиниць – 400381 (в 2017 –   422519).

З використанням фізметодів проліковано  хворих 16924 (2017 –  17624 хв.), з них стаціонарних – 16160 (94,7%) (відсоток охоплення фізметодами становить 70,3%, при плановому показникові – 62%), амбулаторних – 901 хворих (5,3%).

 

Проводиться  робота по наближеннювисокоспеціалізованоїмедичноїдопомоги жителям сільськоїмісцевості.

Всьоговиїздів – 127 ( 2015р. – 215; 2016р. – 19; 2017 – 155).

- Бригадних  – 24 ( 2015р. – 24; 2016р. –  24; 2017 – 24).

- Індивідуальних  – 103 ( 2015р. –  191; 2016р. –167; 2017 -131).

- Виїзджало фахівців всього – 174 (2015р. – 262; 2016р. –  243; 2017 – 203),

в т.ч.   складі бригад – 71 (2015р. – 71; 2016р. –  76; 2017 – 72),  індивідуально –    103 (2015р. – 191; 2016р. – 167; 2017 – 131).

- Оглянутохворихвсього  –  1956 (2015р. – 2850; 2016р. – 2688, 2017 – 2200),   в т.ч. при бригаднихвиїздах  – 1116(2015 р. – 1216; 2016р. – 1182; 2017 – 1240) , при індивідуальнихвиїздах – 840 (2015 р. – 1634; 2016р. – 1506; 2017 – 960).

 

Впровадженнянових методик  діагностики  та лікуванняхворих

Відповідно плану ОКЛ, в 2018р. необхідновпровадити  65 методик

(в 2017 – 72, в 2016 – 67, в 2015 – 73, 2014 – 73, в 2013 – 62 методик).

За 12 місяців 2018р. впроваджено 62 методики, щоскладає 95,4% відзапланованого.

Не впроваджено   3  методики:

НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ   ВІДДІЛЕННЯ

«Тромбаспірація при тромбозімагістральнихартерій» – не впроваджена через відсутністьпацієнтів.

ГІНЕКОЛОГІЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ

“Застосуваннявагінальноїгістеректомії з лапароскопічноюасистенцією» – не впроваджена в зв’язку з відсутністюнеобхідноїапаратури.

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА   ЛАБОРАТОРІЯ

«Визначення анти-ХА активності» – не впроваджена через те, що не отрималиреактиви.

Впровадженододаткову методику в неврологічномувідділенні «Використання «Картисамопочуттяпацієнта з хворобою Паркінсона» для оцінкинемоторнихсимптомівзахворювання і ефективностіпатогенетичноїтерапії».

Спостерігається мала кількістьспостережень по методиках в відділеннях перинатального центру, офтальмології, нейрохірургії, офтальмології, торакальноїхірургії.

Згідно наказу УОЗ № 271 від 25.06.02р. та ОКЛ № 17 від 21.01.03р. “Про систему використаннянововведень в практиціохорониздоров’я”, економічнаефективністьвпровадженнянових методик  у відділеннях ПОКЛ становить  1377844 грн.

 

Головнийлікар                                                         Г.А.Оксак