КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

КДЛ

Клініко-діагностична лабораторія 

Безымянный

Завідуюча КДЛ – Дубиневич Людмила Геннадіївна, тел. 60-84-95.

Завідуюча КДЛ – Дубиневич Людмила Геннадіївна – лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом “клінічна лабораторна діагностика”.
Клініко-діагностична лабораторія Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського атестована на право проведення лабораторних досліджень.
Потужність КДЛ – 1 млн. 200 тис. лабораторних досліджень за рік;
– 4,5 тис. досліджень за зміну.
20% лабораторних досліджень виконуються в ургентному відділі КДЛ.

Структура лабораторних досліджень

- загально-клінічні дослідження - 20%
- гематологічні - 37,4%
- біохімічні - 38,4%
- імунологічні - 4,2%

Оснащення КДЛ

- гематологічні автоматичні аналізатори - 3 шт.
- аналізатори біохімічні автоматичні - 2 шт.
- автоматичний гемокоагулометр - 1 шт.
- напівавтоматичний гемокоагулометр - 1 шт.
- аналізатор агрегації тромбоцитів - 2 шт.
- аналізатор глікованого гемоглобіну - 1 шт.
- автоматичний аналізатор глюкози та лактату - 1 шт.
- аналізатор білка сечі - 2 шт.
- аналізатор іонного складу - 1 шт.
- аналізатор газів та кислотно-лужного стану - 1 шт.
- аналізатор біохімічний напівавтоматичний - 6 шт.
- мікроскоп - 16 шт.
- центрифуги - 15 шт.
- аналізатор імуноферментний - 2 шт.

В КДЛ працюють 15 фахівців з вищою освітою (12 лікарів та 3 біологи) та 28 лаборантів (20 – вища категорія; 3 – перша категорія; 2 – друга категорія).

Режим роботи:

Лабораторія працює щоденно (крім вихідних – субота та неділя).

Прийом біоматеріалу для дослідження з 8-00 год. до 10-00 год., до 15-00 – виконання лабораторних досліджень; з 15-00 год. до 17-00 год. – реєстрація та видача результатів досліджень.

П Е Р Е Л І К

лабораторних досліджень, які виконуються

в клініко-діагностичній лабораторії ПОКЛ

 1. Загальний аналіз крові
 2. Автоматичний підрахунок крові за допомогою гематологічного аналізатора (18 параметрів).
 3. Гематокритна величина.
 4. Визначення тривалості кровотечі.
 5. Визначення часу зсідання капілярної крові.
 6. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.
 7. Мієлограма.
 8. Цитохімічне дослідження клітин кісткового мозку.
 9. Визначення кількості ретикулоцитів.
 10. Визначення середнього діаметру еритроцитів.
 11. Визначення LE-феномену (клітин червоного вовчака).
 12. Визначення групи крові та резус-належності.
 13. Визначення імунних гемолізінів.
 14. Визначення резус антитіл та їх титру.
 15. Визначення неповних антитіл за прямою пробою Кумбса.
 16. Визначення антитіл до збудника сифілісу за реакцією мікропреципітації.
 17. Дослідження крові на малярійний плазмодій.
 18. Визначення фібриногену.
 19. Визначення протромбінового часу (МНВ).
 20. Визначення активованого часткового тромбінового часу (АЧТЧ).
 21. Визначення % активності за Квіком.
 22. Визначення тромбінового часу.
 23. Визначення ретракції згустку крові.
 24. Визначення концентрації плазміногену.
 25. Визначення розчинних фібринмономерних комплексів.
 26. Визначення  активності антитромбіну ІІІ.
 27. Визначення Д-дімеру.
 28. Визначення агрегаційної активності тромбоцитів (агрегатограма).
 29. Визначення  антикоагулянтів вовчукового типу.
 30. Визначення рівня глікозильованого гемоглобіну.
 31. Визначення газів крові та кислото-лужного стану.
 32. Визначення електролітів крові (К+, Na+, Ca++).
 33. Визначення α-амілази.
 34. Визначення аламінамінотрансферази.
 35. Визначення аспартатамінотрансферази.
 36. Визначення  лужної фосфатази.
 37. Визначення лактатдегідрогенази.
 38. Визначення гамаглутамілтранспептидази.
 39. Визначення креатинфосфокінази, креатинфосфокінази-МВ.
 40. Визначення альбуміну.
 41. Визначення загального білка.
 42. Визначення білірубіну загального, прямого та непрямого.
 43. Визначення глюкози крові та лактату.
 44. Визначення креатиніну в сироватці крові та в сечі.
 45. Проба Реберга.
 46. Визначення сечовини.
 47. Визначення сечової кислоти.
 48. Визначення холестерину загального.
 49. Визначення тригліцеридів.
 50. Визначення ліпопротеідів високої щільності.
 51. Визначення ліпопротеідів низької щільності.
 52. Визначення фосфору.
 53. Визначення хлоридів.
 54. Визначення магнію.
 55. Визначення кальцію.
 56. Визначення заліза сироватки крові.
 57. Визначення кардіального тропоніну.
 58. Загальний аналіз сечі.
 59. Аналіз сечі за методом Нечипоренка.
 60. Аналіз сечі за Зимницьким.
 61. Аналіз сечі по Амбурже.
 62. Аналіз сечі за Аддіс-Каковським.
 63. Визначення кетонових тіл.
 64. Визначення α-амілази в сечі.
 65. Визначення активних лейкоцитів (клітин Мальбіна).
 66. Визначення рівня мікроальбумінурії.
 67. Уролейкограма.
 68. Визначення білірубіну в сечі.
 69. Визначення добової глюкозурії та протеїнурії.
 70. Аналіз еякуляту (сперматограма).
 71. Аналіз спинномозкової рідини.
 72. Загальний аналіз пунктатів серозних порожнин.
 73. Аналіз шлункового соку.
 74. Дослідження дуоденального вмісту.
 75. Загальний аналіз мокроти.
 76. Визначення кислотостійких бацил в біоматеріалі.
 77. Гормональне кольпоцитологічне дослідження.
 78. Аналіз виділень з піхви на мікрофлору.
 79. Аналіз секрету передміхурової залози.
 80. Аналіз калу на яйця гельмінтів.
 81. Аналіз калу на личинки гельмінтів.
 82. Аналіз калу на найпростіші.
 83. Копрологічне дослідження.
 84. Аналіз калу на приховану кров.
 85. Аналіз калу на хелікобактерну інфекцію.
 86. Визначення Т-лімфоцитів (СД-3).
 87. Визначення Т-хелперів (СД-4).
 88. Визначення Т-супресові (СД-8).
 89. Визначення кілерів (СД-16).
 90. Визначення β-лімфоцитів (СД-22).
 91. Визначення фагоцитарної активності нейрофілів.
 92. Визначення диформазанових гранул нейрофілів.
 93. Визначення антистрептолізину О (АСЛО).
 94. Визначення С-реактивного протеїну.
 95. Визначення ревматоїдного фактору.
 96. Визначення циркулюючих імунних комплексів.
 97. Визначення трийодтироліну (Т 3).
 98. Визначення тироксину (Т 4).
 99. Визначення тиреотропного гормону (ТТГ).
 100. Визначення С-пептиду.
 101. Визначення антитіл до тиреоглобуліну.
 102. Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази.
 103. Визначення імуноглобулінів А, М, G до лямблій.
 104. Визначення імуноглобулінів  G до антигенів опісторхозу
 105. Визначення імуноглобулінів G до токсокар, аскарид.
 106. Визначення імуноглобулінів G до хламідій.
 107. Визначення імуноглобулінів G до вірусу простого герпесу.
 108. Визначення імуноглобулінів G до уреаплазми.
 109. Визначення імуноглобулінів G до мікроплазми.
 110. Визначення імуноглобулінів G до трихомонад.
 111. Визначення імуноглобулінів G, М до токсоплазми.
 112. Визначення імуноглобулінів А,М, G, Е.
 113. Визначення α-фетопротеїну.
 114. Реакція гальмування міграції лейкоцитів.
 115. Визначення паратгормону.

Телефони: клініко-діагностична лабораторія  – 56-14-93;

зав. клініко-діагностичною лабораторією  – 60-84-95.