КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

ВАІТ

                           ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ЛІЖКАМИ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Завідуючий відділенням Білий Валентин Петрович

Завідуючий відділенням Білий Валентин Петрович

Інформація про відділення:
- відділення на 12 ліжок
- працює 21 лікар, 38 медичних сестер, 10 молодших медичних сестер, 1 сестра- господарка
- режим роботи: ургентний, цілодобовий.
- Завдання ВАІТ:
Здійснення комплексу заходів по підготовці і проведенню загальної анестезії (наркозу) та реґіонарних методів анестезії при операціях, діагностичних і лікувальних процедурах. Здійснення комплексу заходів по боротьбі з порушенням вітальних функцій життєво важливих органів і систем, що виникають внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання чи інших причин. Персонал відділення надає кваліфіковану медичну допомогу під час реанімації та подальшу інтенсивну терапію хворим в інших відділеннях. У відділення інтенсивної терапії госпіталізуються хворі з розладами гемодинаміки різного ґенезу та шоковими станами, з гострими розладами функції дихання, центральної нервової системи, паренхіматозних органів, гострим порушенням обмінних процесів, хворі у відновлювальному періоді після клінічної смерті, після оперативних втручань, гострими отруєннями.
- до складу відділення входить блок еферентної терапії, де проводяться наступні методи лікування:
- гострий гемодіаліз,
- дискретний, мембранний плазмоферез,
- екстракорпоральна антибіотико- та фармакотерапія,
- озонотерапія (озонування розчинів, газація)
- гіпербарична оксигенація та ін.

vait2

Відділення є базою курсу анестезіології та інтенсивної терапії ПДМУ (завідуючий курсу анестезіології д.м.н. Тарасенко К.В.)
Тел. відділення: (0532) 56-13-32, 56-13-17 (зав. відділення)