КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Кардіологічне

 

Інформація про відділення:
-ліжок – 30,
-працює 8 лікарів,
-відділення працює в цілодобовому режимі.

Порядок госпіталізації :
Планові хворі за направленням обласної поліклініки поступають у відділення з 8.оо до 16.оо кожного дня, крім вихідних та святкових днів.
Ургентні хворі поступають у відділення цілодобово за направленням лікаря швидкої і невідкладної допомоги або ДДЦ.

Перелік нозологій захворювань, з якими хворі лікуються в каардіологічному відділенні:
1. Ішемічна хвороба серця:
- стабільна стенокардія напруження І-ІV ФК
- стабільна стенокардія напруження при ангіографічних інтактних судинах (кардіальний синдром Х)
- вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, спонтанна, варіантна, Принцметала);
- нестабільна стенокардія:
а) стенокардія, що вперше виявлена
б) прогресуюча стенокардія
в) рання постінфарктна стенокардія (від 72 год. до 28 діб)
- гострий інфаркт міокарда а його ускладнення:
а) гострий інфаркт міокарда з наявністю патологічного зубця Q
б) гострий інфаркт міокарда без наявності патологічного зубця Q
в) гострий інфаркт міокарда (не визначений)
г) рецидивуючий інфаркт міокарда (до 28 діб)
д) повторний гострий інфаркт міокарда (після 28 діб)
е) гострий коронарний синдром
2. Артеріальна гіпертензія:
- гіпертонічна хвороба І-ІІІ ст.
- вторинна (симптоматична) гіпертензія
3. Міокардити:
- гострий
- хронічний
4. Кардіоміопатії:
- дилятаційна
- гіпертрофічна
- рестриктивна
- аритмічна
5. Перикардити:
- гострий
- хронічний
6. Інфекційний ендокардит
7. Порушення серцевого ритму:
- викликані порушенням утворення імпульсу:
а) синусова тахікардія;
б) синусова брадикардія;
в) екстрасистолія;
г) фібриляція і тріпотіння передсердь
- викликані порушенням проведення імпульсу:
а) AV-блокада І-ІІІ ст.;
б) одно-, два- трипучкові блокади
8. Хронічна серцева недостатність І, ІІ А, ІІ Б, ІІІ.

Перелік догоспітальних обстежень при плановій госпіталізації:
1. Загальний аналіз крові
2. Загальний наліз сечі
3. Коагулограма
4. Глюкоза крові
5. Кров на РВ
6. кров на австралійський антиген
7. ЕКГ
8. УЗД серця
9. Рентгенографія легень та серця

Ургентні хворі госпіталізуються цілодобово незалежно від наявності та кількості догоспітальних обстежень.
Кардіологічне відділення є базою кафедри внутрішньої медицини №1 Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”.

Телефон відділення: 56-11-43