КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Завідувач відділення – Шандиба Олександр Володимирович

Завідувач відділення – Шандиба Олександр Володимирович

 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії створено з метою надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям з тяжкою акушерською та екстрагенітальною патологією. Забезпечення знеболень пологів, оперативних втручань та акушерських маніпуляцій. Проведення інтенсивної терапії вагітним та жінкам у  післяопераційному періоді.

 

Основні лікувально-діагностичні технології:
1. Застосування сучасних методів знеболення нормальних та ускладнених пологів з використанням безпечних анестетиків.
2. Цілодобова анестезіологічна допомога вагітним, роділлям та породіллям. Знеболення операцій кесарського розтину під усіма видами знеболення: загальною анестезією (інгаляційною, тотальною внутрішньовенною) та за допомогою реґіонарних методів анестезії (епідуральної, спінальної та комбінованої спірально-епідуральної).
3. Проведення BIS-моніторингу, який дозволяє контролювати адекватний рівень анестезії та індивідуально підбирати дози анестетиків.
4. Застосування методик мультимодальної аналгезії у жінок в післяпологовому та післяопераційному періоді.

5. Цілодобовий клінічний моніторинг за життєво важливими функціями жінки та лабораторно-інструментальний  контроль як в інтра- так і в післяопераційному періоді.
6. Катетерізація центральних та периферичних судин під УЗ-навігацією.
7. Спільне перебування матері та дитини в палаті інтенсивної терапії.

8. Анестезіологічний штат стаціонару постійно підвищує свій рівень кваліфікації та професійної майстерності, проходить тренінги, майстер-класи, відвідує профільні конференції.

ваітпц2