КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Цілі діяльності ПОКЛ

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ РОБОТИ КП “ПОКЛ  ім. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОР” НА 2019 РІК ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДОЗ ТА МОЗ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА КОАЛІЦІЙНОЇ УГОДИ У 2019 РОЦІ 
-    якісна та доступна медицина;- забезпечення населення області  в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та консультативною  амбулаторно-поліклінічною допомогою;

- покращення стану надання меддопомоги вагітним, роділлям та породіллям, безпечності пологів, попередження малюкової та материнської смертності, зміцнення здоров’я дитячого населення в перинатальному центрі ОКЛ;

- наближення високоспеціалізованої меддопомоги до жителів сільської місцевості шляхом проведення планових виїздів обласних фахівців;

- впровадження в практику роботи лікарні  сучасних методів і засобів діагностики та лікування, досвіду  роботи кращих ЛПЗ;

- сприяння створенню умов для проведення навчально-педагогічного процесу з використанням сучасних досягнень медичної науки і техніки;

- підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу ЛПЗ Полтавщини;

-  надання   лікувально-профілактичним закладам І – ІІ рівня організаційно-методичної допомоги з метою підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення області;

- покращення матеріально-технічної бази та умов надання медичної допомоги хворим.