КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Звіт ПОКЛ за 2017

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ

ім. М.В.СКЛІФОСОВСЬКОГО

за  2015 – 2017 рр.

 

РОБОТА З КАДРАМИ

Станом на 01.01.2018р  згідно штатного розкладу ПОКЛ:

Штатних одиниць – 1838.75

Фізичних осіб   – 1720

Із загальної чисельності працівників:

Лікарів – 310 ( в т.ч. лікарів-інтернів – 25),

Середній медперсонал – 708

Молодший медперсонал –441

Інші – 261

Атестовано на категорію  247   (86,6 % від загальної кількості лікарів)

Вища категорія – 148  (60 %  відкількості атестованих на категорія)

Перша категорія – 61   (25 % відкількості атестованих на категорію)

Друга категорія –  34  ( 14 % відкількості атестованих на категорія)

 

         Звання лікар –спеціаліст  –  35 ( 12,2 %відзагальної кількості лікарів)

Прийнято молодих спеціалістів  1 (контракт).

 

Пройшли курси удосконалення за   2017 рік  117  лікарів ( 2016 р. – 127  лікарів)

- тематичне удосконалення –  48 чол.

- передатестаційні цикли – 49  чол.

- спеціалізація –  14 чол. –   8 чол.

- інформація та стажування –  6 чол.

 

Взяли участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах, нарадах, симпозіумах, семінарах-тренінгах, конгресах  212 лікарів. ( 2016 р. – 242 (84,3%),  2015р.– 166 (60,4%)лікарів)).

 

Атестовано середніх медпрацівників –  403 (  57 % від загальної кількості)

Вища категорія – 305  (75,6   %відкількості атестованих)

Перша категорія –  52 ( 13 %відкількості атестованих )

Друга категорія – 45  ( 11,1 %відкількості атестованих)

Не підлягають  атестації за відсутності стажу роботи та за рахунок працюючих студентів –  305 ( 43   % ) від загальної кількості. 302 ( 45,5 %).

Пройшли курси удосконалення 76    чол. середнього медперсоналу( 2016 р. – 97 ).

 

За 2017рік фахівцями обласної поліклініки прийнято – 121759 хворих (в 2016р. –   124196хв.; 2015р. – 126852).     План по кількості прийнятих хворих виконаний на 97,4% (в 2016р. –   99,4%, 2015р. – 101,5%).

Кількість поліклінічних консультацій  жителям сільської місцевості Полтавської області складає 60,9%  (2016р. – 60,5%;  2015р.  – 62,2% ).

Із загальної кількості відвідувань відвідування з приводу захворювань становила 2017р.  – 91,3 % (2016р. – 98,2% ; 2015 – 86,6% Україна 90,9%), з профілактичної метою –  2,3% ( 2015–1,9%, 2016р. –   1,75%;  Україна  1,1 %).

Абсолютне число проконсультованих хворих  фахівцями УМСА  в порівнянні з минулими  роками  зросла  з  8187 до 9247 , питома вага  їх збільшилась  з  50,6% до   63,2%.

При середньому по поліклініці рівню консультацій 872,6 на 10 тис. населення (2015р. -  1040,5 ;  2016 р. – 894) найбільше відвідувань до фахівців поліклініки жителів  Машівського р-ну  (2268,4  на 10 тис. нас); Решетилівського р-ну ( 1868,2); Полтавського р-ну (1790,7  на 10 тис. нас.); Диканського р-ну (1778,2) м. Полтави (1556,0 на 10 тис. нас.).Найменше відвідували жителі м. Кременчук (92,9), Кременчуцького р-ну (118,5); м. Комсомольська (277,8); Лубенського р-ну (357,2), Гребінківського р-ну (390,8 на 10 тис. нас.).

В стаціонарних відділеннях ПОКЛ за  2017 рік  проліковано 27592 хворих при плані 25620 хв. План по кількостіпролікованих хворих виконаний на  107,7% .

В порівнянні з минулим роком  проліковано хворих на 3,8% більше (  2015р. – 25 597 хв.; 2016р. – 26584 хв. ).

Фахівцями УМСА  у відділеннях лікарні за  2017р.  проліковано 4093 хворих, що складає 14,4% ( 2015р. – 3795 хв. (13,1%); 2016р. – 3964 хв. (13,9%).

Серед госпіталізованих до обласної лікарні питома вага сільських жителів складає 62,8% (  2015р. -  61,0%, 2016р. –  61,8%,). Середній показник по Україні  – 40,9%.

Збільшився рівень госпіталізації  з  20,5на 1 тис. нас.  у 2016 році до 21,1 за звітний період. ( 2015р. –  20,0; 2014 – 21,6). По рівню госпіталізації до ОКЛ  найбільше хворих проліковано з Полтавського району – 37,8 на 1 тис. населення;  Машівського – 38,1;   Диканського  – 34,2;  Решетилівського  – 36,4,Чутівського – 34,8, Шишацького – 33,6.Найменше проліковано з м. Кременчука – 3,5на 1 тис. нас., Кременчуцького району – 4,9;м. Горішні Плавні – 9,2; Гребінківського району – 9,3; Пирятинський – 11,3, Лубенського району – 11,8.

Середня тривалість перебування  хворого на ліжку складає  8,2дн. При плані 10,5дн. (2015р. –9,9дн., 2016 р.–  10,0 дн.). (Україна  10, 27  дн.).   Середні строки лікування  перевищені в ортопедо-травматологічному відділенні  – 13,2дн. ( 2016р. – 12,6 при плані 13,0),    По хірургічній службі середній термін лікування складає  7,3дн. при плані 9,4дн., по терапевтичній службі 11,0дн. при плані 12,9дн.

В лікарні проводиться  моніторінгдогоспітального обстеження хворих. За 12 місяців 2017 року  відсоток повністю обстежених хворих   планово госпіталізованих складає 56,1%;  на 75% – 17,1%. Необстежених – 4,5%.

В структурі госпіталізованих хворих:

на І місці – хвороби системи  кровообігу  – 14,0% (2016 р. – 13,3% ; 2015р. – 11,45% (Україна – 14,77%),

на ІІ місці   –  хвороби системи органів травлення  – 12,5 % (2016 р. –  12,6%; 2015р.– 12,61%;   (Україна – 12,66%),

на ІІІ місці  –  хвороби органів дихання – 12,2% (2016р. – 12,3% ; 2015р.             – 11,54%  (Україна – 9,5%).

на ІV місці –  хвороби ока та придаткового  апарата –11,4%  (Україна – 6,84%).

на V місці  – хвороби сечостатевої системи –  9,9% ( 2016р. – 10,2%;  2015р.   – 9,94% (Україна – 9,52%).

За  12 місяців 2016 року померло 228 хворих. (  2016р. – 232хв., 2016р. –  232хв.). Загальна летальність по  лікарні  склала 0,87% (Середній показник по обласних лікарнях  України 1,08%). Найбільша летальність в   нейрохірургічному відділенні – 7,2 %,   відділенні анестезіології та інтенсивної терапії для дорослих – 6,07% та відділенні реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених – 5,44%, відділенні інтервенційної радіології – 3,15%.

За 2017р. проведено 17 491 оперативне втручання  (2015р. – 15071, 2016р. –   16343). Показник хірургічної активності за 2017р.по лікарі  склав 84,4% при плані 72,0% (2015 – 78,8%, 2016р. –  82,9%). По хірургічній службі  хірургічна активність  складає 94,6% при плані – 73,0%, по перинатальному центру – 48,1%.

У структурі оперативних втручань:

І місце займають операції на органах зору   –  16,1% (  2015р.  –  19,9% ; 2016р. – 16,1%  (Україна  – 12,21%).

ІІ місце –  операції на органах вуха, горла, носа – 14,7% ( 2015р. – 12,7% , 2016 р. –  14,3%  (Україна – 10,04%).

ІІІ місце  – операції на кістково – м’язовій системі – 9,0% (2015р. –  8,7% , 2016 р. –  9,3%( Україна – 11,85%).

ІV місце –  операції на серці – 8,5%(2015р. –  5,2% , 2016 р. –  8,3%( Україна – 3,06%).

V місце –    операції на судинах – 8,5% (  2015р.  –  9,7%, 2016 р. – 7,9 %  (Україна  – 7,09 %).

В  структурі операцій  операції на серці  входять в першу п’ятірку по кількості оперативних втручань увійшли операції на серц і– 8,5%( Україна – 3,06%).

Зросла кількість стентувань коронарних артерій з 399 до 478 за звітний період. У закальній структурі операції вони складають 2,7% (Україна – 1,2%).

За звітний період   кількість  оперативних  втручань виконаних співробітниками  академії складає 3293 це  20,9 % від операцій проведених у відділеннях хірургічного профілю ( 2015р. –   2540  опер.( 24,01%); 2016 р. – 3291опер.(22,5 % ).

Показник післяопераційної летальності  по лікарні   склав 1,02% (в 2016 р. – 0,95%,  в 2015р. – 0,8 %)  (Україна 0,73%).

Показник післяопераційної летальності від гострої хірургічної   патології:  зменшився  з  5,0 % за 2016 р. до  4,0% у 2017 р. (Україна – 1,3%)

Причини смерті від гострої хірургічної патології:

гостра непрохідн. кишок – 10,5%(2016р. – 16,7%, 2015р. –7,1%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 3,08%).;

гострий панкреатит –15,6% (2016р. – 18,75%, 2015р. –29,6 %) Середній показник по обласних лікарнях  України – 15,85%).;

ШКК – 3,2% (2016р. – 8,3%, 2015р. – 25,0%) Середній показник по обласних лікарнях  України –5,54%);

гострий холецистит – 1,1% (2016р. – 1,1% ,2015р.–1,1%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 0,51%).;

травми внутрішній органів  – 3,3% (2016р. – 0% ,2015р.–0%) Середній показник по обласних лікарнях  України – 2,47%).;

Загальний відсоток розтинів померли складає  -94,6 %  (2016р. складає 93,1 %, за 2015р. – 93,2%).

Без розтину 12 померлих, в т.ч.: по нейрохірургії – 2,проктології – 1, інтервенційній радіології – 1,  хірургії – 2, нефроцентрі – 1,       реанімаційному-5 ).

ЛКК проведено – 46 (терапевтичних – 11, хірургічних – 12, ПЦ – 23), розібрановипадків  -  269.За результатами розтинів:Р-1– 0, Р-2 – 0, Р-3 – 1. Влікарні проведено 12 патологоанатомічнихконференцій.

Результати лікування у відділеннях ПОКЛ наступні: 33,5% –  виписані з одужанням, 44,3%  – з покращенням, без змін – 1,3%.

З 15095 хворих, які виписані з покращенням,  1,59% хворих  продовжили лікування у стаціонарних відділеннях ІІ рівня надання меддопомоги, а 31,1%  амбулаторно.

        

РОБОТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  ПОКЛ

 

За 2017 рік в консультативно-діагностичному відділенні ПЦ надано консультативну допомогу 6973 вагітним (2016 рік – 5562, 2015 рік – 6264).

За звітній період у відділенні  патології вагітності  та екстрагенітальної патології вагітних зросла кількість пролікованих  вагітнихна 2,2 %, з них сільських жительок – 74,6 %. Скоротився середній термін лікування до 8,25 днів (план – 15).

За структурою захворюваності серед вагітних збільшився відсоток акушерської патології, що становить 71,3 %, за рахунок підвищення  відсотка вагітних  з загрозою передчасних пологів (на 6,4 %) та передчасного розриву плодових оболонок (на 3,8 %). Екстрагенітальна  патологія становить 28,7 %,  спостерігається збільшення  відсотка вагітних з захворюванням нирок (на 0,6%) та  з психо – неврологічними захворюваннями (на 0,8 %).

Із загальної кількості пролікованих на фоні іншої супутньої екстрагенітальної і акушерської патології, що обтяжує перебіг вагітності,  важливо виділити вагітних із загрозою передчасних пологів.

Проліковано вагітних з загрозою передчасних пологів у ВПВ

за 2015 – 2017 роки

2017 р. 2016 р. 2015 р.
Проліковано вагітних з загрозою передчасних пологів, з них: 395 429 395
-         Виписано вагітних(збереження вагітності) 289(73,2%) 235(54,8%) 119(30,1%)
-         Переведено у пологове відділенняПЦ на розродження 106(26,8%) 194(45,2%) 276(69,9%)

 

Аналізуючи дані показники, у порівнянні з минулим роком, відмічаємозменшення відсотка жінок переведених на розродження  на 18,4 % та відповіднозбільшення відсотка виписаних вагітних, ефективно збережених вагітностей.

За звітній період  в  перинатальному центрі  було проведено1809 пологів, в т.ч. із багатоплідною вагітністю: 73 двійня, 1 трійня, що на 6,3% менше в порівнянні з минулим роком (2016 рік – 1931, 2015 рік – 2060).

Відмічається зменшення кількості пологів, але моніторингові показники регіоналізації перинатальної допомоги акушерської служби в Полтавській області свідчать про збільшення відсотка розродження жінок з важкою екстрагенітальною патологією в перинатальному центрі, розроджено:  100% вагітних із вродженими вадами серця, 100 % із цукровим діабетом,  89 %  із хворобами системи кровообігу,               83 % із важкими формами прееклампсії.

Продовжуєзбільшуватисьвідсотокпередчаснихпологів, за звітнийперіодвінскладає 21,7%(2016 р. – 21,4%, 2015 р. – 19,9%).

В порівнянні з минулим роком збільшився відсоток розроджень шляхом операції  кесаревого розтину,  що складає  38,4 % (2016 р. – 35,6 %, 2015 р. – 32,8%). За 2017 рік  було проведено  –  79,4 %  планових та 20,6 % ургентних операцій.

Регулярно проводиться аналіз розродження шляхом операцій кесаревого розтину, показань та ступеню ургентності виконання.

Народилось всього дітей – 1884 (2016 рік – 2024, 2015 рік – 2162), з них передчасно народжених – 24,2 % (2016 р. – 24,8%, 2015 р. – 23,1%).

Моніторингові показники регіоналізації перинатальної допомоги

неонатальної служби (виживаність новонароджених у перші 168 годин)

 

Маса тіла при народженні 2017 р. 2016 р. 2015 р.
1 0,500 г – 0,999 г 83,3% 76,5% 85,7%
2 1000 г – 1499 г 92,3% 96,1% 94,3%
3 1500 г – 2499 г 99,2% 99,6% 99,2%
4 2500 г і більше 99,9% 99,9% 99,8%

 

Показники смертності за 2015-2017 роки по ПЦ ПОКЛ

 

Показник 2017 р. 2016 р. 2015 р.
1. Малюкова смертність 7,33 ‰ 7,33 ‰ 9,65 ‰
2. Перинатальна смертність:  16,45 ‰ 16,30 ‰ 17,58 ‰
а)  Мертвонароджуваність: 11,15 ‰ 11,86 ‰ 12,49 ‰
-         антенатальна загибель  плодів 11,15 ‰ 11,86 ‰ 12,03 ‰
-         інтранатальна загибель - - 0,46 ‰
б)  Рання неонатальна смертність 5,37 ‰ 4,50 ‰ 5,15 ‰
3.  Пізня неонатальна смертність 1,61 ‰ 3,00 ‰ 2,34 ‰
4. Неонатальна смертність 6,98 ‰ 7,50 ‰ 7,49 ‰
5. Постнеонатальна смертність 0,54 ‰ - 2,36 ‰

 

Показник  перинатальної  смертності  становить 16,45 ‰. Всього 31 випадок перинатальної  смертності, з яких: 21 випадок – антенатальна загибель  плода,  10 випадків – рання неонатальна смерть.

Дещо зменшився показник антенатальної смертності і становить – 11,15 ‰ (2016 р. – 11,86 ‰, 2015 р. –  12,49 ‰). З 21 випадку  антенатальної загибелі плода, 15 випадків, які вже поступили з антенатальною загибеллю  плода в ПЦ.

Показник малюкової смертності становить 7,33 ‰. Всього малюкової смертності 14 випадків, з них: 10 випадків ранньої неонатальної смертності (71,4%), 3 випадки пізньої неонатальної смертності (21,4%), 1 випадок постнеонатальної смертності (7,1%). Одинадцять випадків малюкової смертності – це передчасно народжені діти.

Малюкова смертність – 14 випадків (7,33 ‰)
Термін вагітності Кількість, % Вага, г Кількість, %
24 – 28 тижнів гестації 4 (28,6%) 0,500 г – 0,999 г 5 (35,7%)
29 – 30 тижнів гестації 4 (28,6%) 1000 г -1499 г 5 (35,7%)
31 – 35 тижнів гестації 3 (21,4%) 2000 г – 2499 г 2 (14,3%)
37 і більше тижнів гестації 3 (21,4%) 3000 г – 3499 г 2 (14,3%)

 

          Причина смерті:

-         4 випадки – вроджені вади розвитку (МВВР та ВВС),

-         3 випадки – синдром дихального розладу,

-         2 випадки – вроджена пневмонія,

-         2 випадки – сепсис новонародженого,

-         1 випадок – тяжка асфіксія при народженні,

-         1 випадок – внутрішньошлуночковий крововилив,

-         1 випадок – інші уточнені інтерстиціальні хвороби легень.

 

На 0,87 ‰ збільшився показник ранньої неонатальної смертності і складає 5,37‰  (2016 р. – 4,50 ‰, 2015 р. –  5,15 ‰). З 10 випадків ранньої неонатальної смертності, 7 випадків – це передчасно народжені діти.

 

Рання неонатальна смертність – 10 випадків (5,37 )
Термін вагітності Кількість, % Вага, г Кількість, %
24-28 тижнів гестації 2 (20,0%) 0,500 г – 0,999 г 2 (20,0%)
29 – 30 тижнів гестації 2 (20,0%) 1000 г – 1499 г 4 (40,0%)
31-35 тижнів гестації 3        (30,0%)        2000 г –  2499 г 2 (20,0%)
37 і більше тижнів гестації 3 (30,0%) 3000 г і більше 2 (20,0%)

 

Причина смерті:

-         4 випадки – вроджені вади розвитку (МВВР та ВВС),

-         2 випадки – вроджена пневмонія,

-         2 випадки – синдром дихального розладу,

-         1 випадок – сепсис новонародженого,

-         1 випадок – тяжка асфіксія при народженні.

 

Зменшився показник  пізньої неонатальної смертності на 1,39‰, і становить 1,61 ‰ (2016 р. – 3,00 ‰, 2015 р. – 2,34 ‰). Всі 3 випадки пізньої неонатальної смертності – це передчасно народжені діти.

 

Пізня неонатальна смертність – 3 випадки (1,61 )
Термін вагітності Кількість, % Вага, г Кількість, %
25 тижнів гестації 1 (33,3%) 0,570 г 1  (33,3%)
29 тижнів гестації 1 (33,3%) 0,870 г 1 (33,3%)
37 тижнів гестації 1 (33,3%) 0,550 г 1 (33,3%)

 

Причина смерті:

-         1 випадок – внутрішньошлуночковий крововилив,

-         1 випадок – синдром дихального розладу,

-         1 випадок – сепсис новонародженого.

 

Показник постнеонатальної смертності становить 0,54‰  (2016 р. – 0 ‰,  2015 р. – 2,36 ‰).

За звітнійперіоднародилосяхворими 776  новонароджених(2016  р. – 914, 2015 р. – 896).

По неонатальному стаціонару проліковано 709 дітей, що на 6,5% менше ніж за аналогічний період минулого року  (за 2016 р. – 758, за 2015 р. – 675).

117 новонароджених (16,5%) переведено в інші ЛПЗ для подальшого лікування.

Препарати «Куросурф», «Сурванта», «Інфасурф» безкоштовно буливведеніусімдітям, якіпотребувалидопомоги. Всього введено препаратів:

 

Препарати 2017 р. 2016 р. 2015 р.
«Куросурф» 83 флакони 82 флакони 57флаконів
«Сурванта» 20 флаконів 3 флакони 3 флакони
«Інфасурф» 5 флаконів 6 флаконів -

 

За звітний період у відділенні реанімації  та  інтенсивної   терапії  з еферентними  методам  проліковано  803 жінок (2016 р. – 790, 2015 р. –  829). Відмічається збільшиння кількість оперативних втручань та збільшився відсотка регіонарних методик при кесаревому розтині до 74 % (2016 р. – 70 %, 2015 р. – 60 %). Зменшення знеболення пологів  до 17 % (2016 р. – 20 %, 2015 р. – 23 %). Дві жінки (0,2%) переведено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» Національної академії медичних наук України для подальшого лікування

За 2017 планові показники діагностичними службами лікарні перевиконані :

2015р.

2016р.

2017р.

Відділення  функціональної діагностики

138,2%

141,6%

142,5%

Всього досліджень – 42777 (в 2016р. –  42494).

Кількість досліджень, проведених амбулаторним хворим – 20,7%,  стаціонарним хворим  – 79,3%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає  6581,1 досліджень, що становить 213,4%.

 

2015р.

2016р.

2017р.

2. Рентгенологічне відділення

141,7%

124%

146,2%

Всьогодосліджень – 36744 (в 2016р. – 31159).

-  КТ -  10727

- ЕРХПГ – 67

- ірігоскопій по методиціодночасногоподвійногоконтрастування – 555

- екскреторнихурографій – 53

- холангіографійчерездренажних – 20

Виконанознімківпересувнимиапаратами – 2678.

Кількістьдосліджень, проведенихамбулаторнимхворим  – 23,04% відзагальноїкількостідосліджень, стаціонарнимхворим  – 76,96%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає 2161 досліджень  (норма – 2100), що складає 102,9%.

 

2015р.

2016р.

2017р.

3. УЗД

132,1%

143,4%

142,7%

Всього досліджень –  85678 (в 2016р. -  86079)

Амбулаторних – 38,9%, стаціонарних – 61,1%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає  10709 досліджень  (норма – 7686), що складає 139%; на 1 апарат 9519  (норма – 5780), що складає 164%.

 

2015р.

2016р.

2017р.

4. КДЛ

143,5%

154,3%

160,6%

Всього досліджень –  1285716  (в 2016 – 1235320).

В структурі лабораторних досліджень: загальноклінічні дослідження – 23,6%, гематологічні дослідження – 35,5%, біохімічні дослідження – 38,5%, імунологічні дослідження – 2,2%.

Кількість досліджень стаціонарним хворим – 91,33%, амбулаторним хворим – 8,67% (амбулаторно Україна – 15,2%).

Середнє навантаження на 1 лікаря-лаборанта склало 237,5%, навантаження на лаборанта -  166%.

 

Бактеріологічною лабораторією в 2016р. всього виконано досліджень 49439 (в 2016 – 45592),  з них клінічних мікробіологічних досліджень – 42658, санітарно-мікробіологічних – 6781.

 

2015р.

2016р.

2017р.

5. Ендоскопічне відділення

224%

237%

236%

Всього досліджень – 19809 (в 2016 – 19882)

Фактичне навантаження на один з 5 діючих гастроскопів складає 2255 досліджень (при нормі 500), що складає 451%, на один з 2 діючих колоноскопів – 616 досліджень (при нормі 120 досліджень), тобто  513%.

Навантаження на 1 лікарську посаду складає 3976 досліджень  (норма – 1680), що складає 237%.

 

2015р.

2016р.

2017р.

6.  Фізіотерапевтичне відділення

112%

102%

108%

Процедурних одиниць – 422519 (в 2016 –  400164).

З використанням фізметодів проліковано 17624 хворих (2016 – 17101хв.), з них стаціонарних – 16160 (91,7%) (відсоток охоплення фізметодами становить 71%, при плановому показникові – 62%), амбулаторних – 1464 хворих (8,3%).

 

Продовжується робота відділень лікарні по виконанню  наказу УОЗ від 4.05.05 №208. “Про проведення експерименту на базі обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та обласної  дитячої клінічної лікарні щодо механізму необхідного рівня  надання медичної допомоги диспансерним групам хворих на третинному рівні“.

За  12 міс. 2017р., згідно плану, необхідно було пролікувати 16751 хворого  (за 2015р. – 16751; 2016 р. –  16751  ),   а проліковано  23905  хворих , що на 42.7% більше плану  (за 2015р. – 39,2% (23323хв.) ; 2016 р. –  37,8%.  23088 хв.).

Найкраще спрацювали по виконанню наказу № 208 по всіх службах взагалі наступні райони:

1 місце – м. Полтава та Лубенський район – план по лікуванню диспансерних хворих виконаний по 17 службах, що складає 89,5%. По м. Полтава не виконаний по  службі торакальної хірургії та нефрології. По Лубенському району  – по гастроентерології та неврології.

2 місце – Миргородський та Чутівський райони -  план виконано по 16 службах, що складає 84,2%. Не виконаний в Миргородському районі   по проктологічній, гастроентерологічній  та торакальній службах, в  Чутівському районі по  нефрологічній,  торакальної хірургії  та  проктологічній  службах.

3 місце – Зіньківський, Н.Санжарський та Полтавський райони план по лікуванню диспансерних хворих виконаний по  15 службах– 78,9%.

Найгірше спрацювали:

- Кременчуцький  р – н  – план виконали лише по 8 службах(42,1%). План госпіталізації виконано по торакальній хірургії, офтальмології, ЛОР, ЩЛХ, ендокринології,  гематології,  нейрохірургії, алергології. Жодного хворого не лікувалося у гінекологічному відділенні та нефроцентрі.

- Гребінківський р – н   – план  виконано по 7 службам це лише 36,8%. План госпіталізації  виконаний по офтальмології, хірургії, ЛОР, гематології, пульмонології, ревматології та нейрохірургії.

- Чорнухинський р – н   – план виконали лише по 6 службах  на 31,6% від плану, не виконали по 13 службах. План госпіталізації виконано по ревматології,пульмонології, кардіології,нейрохірургії , ЩЛХ  та хірургії. Не лікувались жителі району у ЛОР та проктології.

По відділеннях: всі відділення виконали планові показниками, крім   проктологічного – 86,0% ( 20 районів не виконали планів госпіталізації) та нефрології – 90,5%.

Найкраще над плановими завданнями працювали:  нейрохірургія – виконання плану склало  181,5%,  пульмонологія – 181,3%, гінекологія – 180,1%, офтальмологія  – 179,6%,  алергологія  – 175,3%.

Виконання даних наказів в ПОКЛ  знаходиться на постійному контролі, заслуховується на  медичних радах щоквартально.

Проводиться  робота по наближеннювисокоспеціалізованоїмедичноїдопомоги жителям сільськоїмісцевості.

Всьоговиїздів–155(2015 р. – 215; 2016р. –191).

- Бригадних  – 24 ( 2015 р. –24; 2016р. –24).

- Індивідуальних  –131 (2015 р. –  191; 2016р. –167).

- Виїзджало фахівців всього – 203 (  2015 р. – 262; 2016р. –    243),

в т.ч.   складі бригад –72 (  2015 р. – 71; 2016р. – 76),  індивідуально – 131  ( 2015 р. – 191; 2016р. – 167).

- Оглянутохворихвсього  –  2200(2015 р. – 2850; 2016р. – 2688),   в т.ч. при бригаднихвиїздах  –  1240(2015 р. – 1216; 2016р. – 1182) , при індивідуальнихвиїздах–960( 2015 р. – 1634; 2016р. – 1506).

Призначене лікування при бригадних виїздах в ПОКЛ  54хворим, а проліковано 20 хворих (37,0%).

Впровадженнянових методик  діагностики  та лікуванняхворих

Відповідно плану ОКЛ, в 2017р. необхідновпровадити  72 методики

(в 2016 – 67, в 2015 – 73, 2014 – 73, в 2013 – 62 методик).

За 9 місяців 2017р. впроваджено 69 методик, щоскладає 95,84% відзапланованого.

Не впроваджено  3 методики:

ВІДДІЛЕННЯ  ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ  РАДІОЛОГІЇ «Методика імплантації ІКД» – не впроваджена в зв’язку з   відсутністютехнічногозабезпечення.

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА  ЛАБОРАТОРІЯ «Визначенняміоглобіну в сироватцікрові» – не впроваджена в зв’язку з тим, щодослідження не призначались через відсутністьпоказань у хворих.

Клініко-діагностична лабораторія ПЦ  «Визначенняактивності Д-димеравплазмікрові» – не впроваджена в зв’язку з тим, щовідсутніреактиви.

Спостерігається мала кількістьспостережень по методиках в відділенняхінтервенційноїрадіології, перинатального центру, хірургічному, торакальному, нейрохірургічному, гінекологічному, ВАІТ.

Згідно наказу УОЗ № 271 від 25.06.02р. та ОКЛ № 17 від 21.01.03р. “Про систему використаннянововведень в практиціохорониздоров’я”, економічнаефективністьвпровадженнянових методик  у відділеннях ПОКЛ становить 1295845 грн.( 2017 р. -  686887грн.)

Робота з листами та скаргами громадян.

За  12 міс. 2017р. в ПОКЛ кількість звернень громадян, в порівнянні з минулими роками, збільшилась  – надійшло для розгляду 527 звернень, що становить 4,4 на 10 тис. населення, за 2016р. – 396 звернень, (3,28 на 10 тис. нас.), за 2015р. – 363 звернення  (3,01 на 10 тис. населення), за 2014р. – 243 звернень (1,99 на 10 тис. нас.), за 2013 – 240 звернень (1,96),  за 2012р.  -  276  звернень (2,2 на 10 тис. нас.).

Найбільша кількість звернень по регіонах області розподілилась таким чином:

Зiнькiвський – 9,23, Миргородський – 8,33, Чорнухинський – 7,13, Диканський – 6,31 на 10 тис. населення.

Найбільше листів надіслали на адресу ДОЗ – 60,91%, облдержадміністрації –  14,80%, в Міністерство охорони здоров’я  – 11,76%.

Найбільше питань висвітлювалось у зверненнях про про забезпечення лiками -34.35%, надання меддопомоги –  30.55%, про роботу ЛКК – 14.61%.По змісту листи розподілились:

Всі звернення громадян, направлених з ДОЗ,  опрацьовувались фахівцями ОКЛ. Найбільше звернень опрацьовано фахівцями  поліклініки – 27,7%, ендокринологiчного  – 20,68%, неврологiчного – 8,16%, офтальмологiчного – 7,59%.

Питання виконання відповідей на звернення громадян знаходиться на постійному контролі адміністрації, щотижнево заслуховується на ранкових апаратних нарадах та щоквартально  -  на медичних  Радах  лікарні.

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОКЛ

За  2017 р.  видатки  по  загальному  фонду  лікарні  склали

215 567 871 грн.,  в тому числі:

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 108 817 979 грн.;

- на  придбання  медикаментів,  перев’язувальних  матеріалів  та  засобів

медичного  призначення  -  80 217 658 грн.;

- на  закупівлю  продуктів  харчування  -  4 099 926 грн.;

- на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв – 14 022 750 грн.;

- на  утримання  лікувального  закладу  за  іншими  статтями  кошторису

(послуги з прання, охорони, ТО медичної та іншої техніки, видатки на відрядження, придбання малоцінних предметів та інвентарю) –  8 409 558 грн.

Заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  та  оплати  за  комунальні  послуги  по  лікарні  немає.

Витрати  на  перебування   одного  хворого  на  день  у  стаціонарі  склали,  всього  -  563,75 грн. з  них:

- витрати на медикаменти  (без витрат на  гемодіалізи) – 117,00 грн.;

- витрати на харчування  -  9,36 грн.

Витрати  на  одне  лікарське  відвідування  по  поліклініці  склали  – 59,12 грн.

В  2017 році  лікарня  надала  медичні  послуги  за  договорами  із  підприємствами  та  страховими  компаніями  на суму  90,3 тис. грн.,  виконані   роботи  з  клінічних  досліджень  для  інших  організацій  на  суму  1193,9 тис. грн.

Отримано  коштів  від  лікарів-інтернів  на  контрактній  формі  навчання на  суму  68,8 тис. грн. За  лікування  хворих  іноземців  і  хворих  з  інших  міст України  надійшло  59,6 тис. грн.

Також  лікарня  отримала  кошти  за оренду  приміщень  та  майна в  сумі 211, 6 тис. грн.., за здачу металобрухту, склобою, відходів рентген реактивів  46,3 тис. грн.

Від  фізичних  осіб,  організацій  в  лікарню  надійшли  благодійні  внески  на  суму -  110,6 тис. грн.

Надійшло  безкоштовно  у  вигляді  медикаментів, засобів та виробів медичного призначення  від  Благодійної  організації  “Асоціація  сімейних  лікарів” на суму  – 1 915,4 тис. грн..,  від ДП “Укрмедпостач”  надійшла  гуманітарна  допомога  на суму  21 681,2 тис. грн.,  (лікарський засіб  ТАСИГНА  за  програмою  “Хронічна мієлоїдна лейкемія”).

 

Головнийлікар                                                                            Г.А.Оксак