КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Неонатальний стаціонар

Відділення інтенсивного постнатального догляду №1

Завідувач відділенням - Моклякова Ольга Анатоліївна

Завідувач відділенням – Моклякова Ольга Анатоліївна

Кількість ліжок – 15.

Команда досвідчених висококваліфікованих лікарів-неонатологів надає цілодобову допомогу новонародженим дітям ( передчаснонародженим та з різноманітною патологією ). У відділенні

здійснюється нагляд, виходжування, лікування та реабілітація новонароджених, із застосуванням сучасних технологій неонатальної допомоги на рівні світових стандартів.

Відділення у повному обсязі забезпечене сучасною апаратурою для моніторингу, підтримки дихання та створення умов для успішного виходжування новонароджених з естремально низькою вагою тіла та крайнім ступенем незрілості.

Ми маємо можливість застосовувати новітні методики обстеження та лікування маленьких пацієнтів згідно із світовими стандартами надання медичної допомоги ( УЗД, МРТ, ЕЕГ, ЕКГ, офтальмоскопія, аудіоакустичне тестування, консультації вузьких спеціалістів); проводиться обов’язковий неонатальний скринінг – обстеження усіх новонароджених дітей для виявлення низки генетичних захворювань. Величезне значення приділяється прогнозуванню, профілактиці, ранній діагностиці та невідкладній якісній медичній допомозі новонародженим.

віпнд2

Наш колектив дружній до дитини та її родини – на всіх етапах перебування дитини на лікуванні у відділенні ми залучаємо до процесу родину, як основну засаду сімейної медицини.

У нашому відділенні родини отримують психологічну допомогу згідно із сучасними стандартами, практикується використання програми раннього втручання з метою  всебічного розвитку новонароджених.

Усі передові технології, що застосовуються, базуються на науково обгрунтованих світових розробках в області перинатології.  Відділення тісно співпрацює з науковцямии  Полтавсьго державного медичного університету.

 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених з виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії

Завідувач відділенням - Бєлорус Андрій Іванович

Завідувач відділенням – Бєлорус Андрій Іванович

Кількість ліжок – 12

Відділення створено з метою надання медичної допомоги новонародженим у край важкому стані

Основні лікувально-діагностичні технології:

 1. Надання кваліфікованої допомоги з перших секунд життя дитина за світовими стандартами.
 2. Інвазивна та неінвазивна штучна вентиляція легень.
 3. Повне парентеральне харчування із застосуванням білків, жирів та вуглеводів через центральні лінії (довготривалі внутрішньовенні катетери).
 4. Фототерапія сучасними новими лампами при жовтяниці.
 5. Знеболення під час виконання болючих процедур та маніпуляцій.
 6. Цілодобовий неінвазивний моніторинг вітальних функцій (ЧСС, ЧД, сатурація, температура тіла).
 7. Цілодобовий лабораторний моніторинг ( клінічний, метаболічний, коагуляційний, інфекційний профілі, кисло-лужний стан крові)
 8. Цілодобовий інструментальний моніторинг (УЗД, ЕКГ-холтер з одночасною реєстрацією реопневмограми, амплітудно-інтегрована електроенцефалографія для моні торування функціональної активності головного мозку, рентгенологічне обстеження).
 9. Охоронний режим (шумо-,світло ізоляція, мінімальне застосування інвазивних процедур).
 10. Вільний цілодобовий доступ батьків до дитини.
 11. Участь батьків у догляді за дитиною та годуванні.

ваітнпц2