КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Клініко-діагностична лабораторія

тонч

Завідуюча КДЛ – Шапран Світлана Володимирівна

Клініко-діагностична лабораторія Перинатального центру  забезпечує цілодобове планове та ургентне обстеження пацієнтів 6 стаціонарних відділень та жіночої консультації перинатального центру: вагітних, породіль, новонароджених.

Має три відділи: біохімічний, загально-клінічний, гематологічний. Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом.

Приміщення КДЛ, у яких проводяться дослідження, за своїм станом та оснащенням щодо умов проведення досліджень відповідають вимогам методик виконання вимірювань, вимогам документів з експлуатації на засоби вимірювальної техніки, вимогам норм і правил з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму при роботі в лабораторії.

Потужність КДЛ ПЦ  380 000 лабораторних досліджень у рік;

Структура лабораторних досліджень:

Загальноклінічні -22%

Гематологічні – 31,5%

Біохімічні -   43,5%

Імунологічні -  3%

Оснащення КДЛ:

Гематологічний автоматичний  аналізатор-1шт

Аналізатори біохімічні автоматичні -2 шт

Напівавтоматичний гемокоагулометр -1шт

Автоматичний аналізатор глюкози та лактату-1шт

Аналізатор білка сечі-1шт

Аналізатор газів та кислотно-лужного стану-1шт

Аналізатор іонного складу-1шт

Аналізатор біохімічний напівавтоматичний -2шт

Мікроскоп-2шт

Центрифуги- 4шт

Дозатори -10 шт

КДЛ працюють: 6 фахівців з вищою освітою -4 лікаря-лаборанта  та 2 біолога

9 лаборантів 6-вища категорія, 3 лаборанта – 2 категоріїя.

kdl2

 

П Е Р Е Л І К

лабораторних досліджень, які виконуються в КДЛ

Перинатального центру КП «ПОКЛ ім.М.В.Скліфосовського»

 1. Загальний аналіз крові (гематологічний аналізатор на 20 параметрів), лейкограма крові.
 2. Гематокритна величина.
 3. Визначення тривалості кровотечі.
 4. Визначення часу зсідання капілярної крові.
 5. Визначення кількості ретикулоцитів.
 6. Визначення середнього діаметру еритроцитів.
 7. Визначення групи крові та резус-належності.
 8. Визначення резус антитіл та їх титру.
 9. Визначення нетипових антитіл за прямою пробою Кумбса.
 10. Дослідження крові на малярійний плазмодій.
 11. Визначення фібриногену по Клаусу.
 12. Визначення протромбінового часу
 13. Визначення активованого часткового тромбінового часу (АЧТВ)
 14. Визначення тромбінового часу.
 15. Визначення ретракції згустку крові.
 16. Визначення розчинних фібринмономерних комплексів.
 17. Визначення рівня глікозильованого гемоглобіну.
 18. Визначення газів крові та кислото-лужного стану.
 19. Визначення електролітів крові (K+,Na+,
 20. Визначення α-амілази крові
 21. Визначення аланінамінотрансферази.
 22. Визначення аспартатамінотрансферази.
 23. Визначення лужної фосфотази.
 24. Визначення лактатдегідрогенази.
 25. Визначення гамаглутамілтранспептидази.
 26. Визначення загального білка.
 27. Визначення альбумінів крові.
 28. Визначення білірубіну загального та прямого.
 29. Визначення глюкози крові та лактату.
 30. Визначення креатиніну в сироватці крові та в сечі.
 31. Визначення сечовини.
 32. Проба Реберга.
 33. Визначення холестерину загального.
 34. Визначення тригліцеридів.
 35. Визначення ліпопротеїдів високої щільності
 36. Визначення ліпопротеїдів низької щильності
 37. Визначення індексу атерогенності.
 38. Визначення фосфору.
 39. Визначення сироваткового заліза
 40. Визначення магнію.
 41. Визначення загального кальцію.
 42. Визначення проби Реберга.
 43. Загальний аналіз сечі.
 44. Аналіз сечі за методом Нечипоренка.
 45. Аналіз сечі за Зимницьким.
 46. Визначення кетонових тіл.
 47. Визначення α-амілази в сечі.
 48. Визначення рівня мікроальбумінурії
 49. Визначення жовчних пігментів в сечі.
 50. Визначення добової глюкозурії та протеїнурії.
 51. Аналіз спинномозкової рідини.
 52. Загальний аналіз пунктатів серозних порожнин.
 53. Загальний аналіз мокроти.
 54. Визначення кислотостійких бацил в біоматеріалі.
 55. Аналіз виділень з піхви на мікрофлору.
 56. Визначення навколоплідних вод – «Симптом папоротника»
 57. Аналіз калу на яйця гельмінтів.
 58. Аналіз калу на лічинки гельмінтів.
 59. Аналіз калу на найпростіші.
 60. Копрологічне дослідження.
 61. Аналіз калу на приховану кров
 62. Визначення С-реактивного протеїну.
 63. Визначення ревматоїдного фактору.
 64. Визначення АСЛ-О.

 

 

Телефон КДЛ Перинатального центру 63-00-86

Email: pc.pokl.kdl@gmail.com